Advies

Een compleet adviesgesprek bestaat uit 4 stappen. Een korte uitleg vind je hieronder: 

STAP 1 : Intake

Bij de eerste kennismaking inventariseren wij je doelstellingen en geven wij aan hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Dit gesprek kan bij ons op kantoor op bij jou thuis. We geven je een indicatie van de kosten. Als je besluit om gebruik te maken van onze diensten, dan maken wij een dienstverleningsovereenkomst op waarin de kosten en werkzaamheden zijn opgenomen. 

STAP 2 : Analyse en advies

Je financiële positie wordt geïnventariseerd. We kijken naar bestaande dekkingen en doen een premie- en voorwaardenvergelijken en analyse. 
Op basis van jouw wensen en onze ervaring brengen wij een advies uit dat uitgebreid met jou wordt besproken. 

STAP 3 : Polisbemiddeling

Om ons advies goed tot uitvoering te brengen, begeleiden wij u bij de formulieren en onderbouwing van uw inkomen. Wij begeleiden u bij de technische en medische acceptatie en controleren de polisopmaak en premie. 

STAP 4 : Nazorg

Er vindt een periodieke controle plaats en wij bewaken het verzekerd bedrag. Het doel is om financiële gevolgen van wijzigingen tijdig te signaleren. Wij beoordelen of dit van belang is voor het door ons gegeven advies. Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie (op persoonlijk of zakelijk gebied) tijdig aan ons doorgeeft.